Loading...

2562 :: พิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA

บรรยากาศพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA: นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Organization Executives Mini MBA: Innovative Sustainability in Safety, Health, Environment & Energy Management (SHE & En) วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ)

ดูภาพบรรยากาศ คลิก

Civil Rights in the U.S. and the work of Harvey Milk Foundation

งานเสวนา “The Advancement of Civil Rights in the United States and the work of the Harvey Milk Foundation” ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณสจวร์ต มิลค์ นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนสากลและสิทธิพลเมืองของ LGBT ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฮาร์วีย์ มิลค์ (Harvey Milk Foundation)

เปิดงาน โดย ทูตสหรัฐอเมริกา ฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 302 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดูภาพบรรยากาศ คลิก

การเสวนาทิศทางการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเสวนาทิศทางการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 4019 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม (ปิยชาติ 2)

 ดูภาพบรรยากาศ คลิก

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน” วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2561 โดยวิทยากรพิเศษ อาจารย์กิตติพงศ์ พลเสน และ รศ.ดร.อรนุช ภาชื่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการฝึกภาคสนามแบบสหสาชาวิชา 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ดูภาพบรรยากาศ คลิก

กีฬาสร้างสุข ครั้งที่ 4

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาวะที่ดี (กีฬาสร้างสุข ครั้งที่ 4) ภายในงานประกอบด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ มากมาย และร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ ยิมเนเซียม 7 และ สนามกีฬารอบอาคารยิมเนเซียม 7

ดูภาพบรรยากาศ คลิก

พิธีไหว้ครู ปี 2561

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 84 ปี "ธรรมศาสตร์ เพื่อชาติประชา น้อมใจกตัญญุตาบูรพาคณาจารย์" ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 ณ อาคารยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีท่านคณบดี ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพานไหว้ครูประภทสร้างสรรค์อีกด้วย

ดูภาพบรรยากาศ คลิก

วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2561

งานครบรอบ 13 ปี วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้แนวคิด " 13 ปี ที่สำคัญ สาธารณสุขร่วมผลักดัน Safety University" ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม (ปิยชาติ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 13 ปี ของคณะฯ อีกทั้งยังมีผู้บริหาร และตัวแทนจากคณะต่างๆ เข้าร่วมแสดงยินดีแก่คณะฯ ภายในงานกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการประวัติและความเป็นมา เหตุการณ์สำคัญของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งพิธีเปิดโครงการ Safety University Safety 2U : Safety University for your Safety Life เพื่อสร้างความตระหนักเเละเเนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของชาวธรรมศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการผลักดันมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยปลอดภัย(Safety University)

ดูภาพบรรยากาศ คลิก

ประชุมสภาคณบดี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดูภาพบรรยากาศ คลิก