Loading...

รับสมัครงาน

🔶ประกาศรับสมัครบุคคล  เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

-  ตำเเหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
   ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์รังสิต
   อัตราค่าจ้าง เดือนละ 20,250 บาท
   รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  29 มีนาคม 2562
   ประกาศรับสมัคร    |   ใบสมัคร   |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  


-  ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านการบริหารสาธารณสุข 
   อัตราค่าจ้าง ปริญญาโท เดือนละ 27,130 บาท ปริญญาเอก 35,700 บาท
   จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์รังสิต
   รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2562
   ประกาศรับสมัคร   |   ใบสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ. 


 
🔶ประกาศผล การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้ง

-  ตำเเหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 
   ขอให้มา รายงานตัวเพื่อเเจ้งความจำนงเข้าปฏิบัติงาน  ตั้งเเต่ วันที่  13 - 20 มีนาคม 2562 
   ณ สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต
   ประกาศผลการคัดเลือก


 -  ตำเเหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
   ครั้งที่ 6/2561
   ขอให้มา รายงานตัวเพื่อเเจ้งความจำนงเข้าปฏิบัติงาน  ตั้งเเต่ วันที่  21-29 มีนาคม 2562 
   ณ สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต
   ประกาศผลการคัดเลือก


 

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศให้คณาจารย์ เริ่มทดลองใช้งานระบบ ... อ่านต่อ

กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด คลิก

คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่มหาวิทยาลัยปลอดภัย
นโยบายด้านความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... อ่านต่อ