Loading...

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคล  เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-  ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์รังสิต
   รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 18 มกราคม 2562
   ประกาศรับสมัคร   |   ปิดรับสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  
*----------------------------------------*

-  ตำเเหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
   จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์รังสิต
   รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2562
   ประกาศรับสมัคร    |   ใบสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ. 
*----------------------------------------*

-  ตำเเหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
   จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์รังสิต
   รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
   ประกาศรับสมัคร    |   ใบสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  
*----------------------------------------*

-  ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านการบริหารสาธารณสุข 
   จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์รังสิต
   รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2562
   ประกาศรับสมัคร   |   ใบสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ. 
*----------------------------------------*

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-  ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   กำหนดสอบวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
   ณ ห้อง 526 อาคารปิยชาติ ชั้น 5 มธ.ศูนย์รังสิต 
   เวลา 09.00 - 12.00 น.
   ประกาศรายชื่อ    
*----------------------------------------*


ประกาศผลการคัดเลือก
 
เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

-  ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คลิก 
-  ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านการบริหารสาธารณสุข   คลิก

 

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศให้คณาจารย์ เริ่มทดลองใช้งานระบบ ... อ่านต่อ

กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด คลิก

คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่มหาวิทยาลัยปลอดภัย
นโยบายด้านความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... อ่านต่อ