Loading...

รับสมัครงาน

 ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
-  ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คลิก 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-  ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
-  ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   คลิก 
-  ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านการบริหารสาธารณสุข   คลิก

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศให้คณาจารย์ เริ่มทดลองใช้งานระบบ ... อ่านต่อ

กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด คลิก

คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่มหาวิทยาลัยปลอดภัย
นโยบายด้านความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... อ่านต่อ