Loading...

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน "ระดับบริหาร รุ่นที่ 17"

การรับสมัครเข้าร่วมอบรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัคร  คลิก
หรือ สมัครออนไลน์ 
คลิก

กำหนดการอบรม

ดูกำหนดการอบรม  คลิก

ข้อกำหนดตามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ติดต่อสอบถาม

งานบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณพิศมัย มากเเพทย์
โทร. : 063-415-3532, 02-564-4440-79 ต่อ 7425
Email : PISAMAI28@GMAIL.COM

คุณอุษา ป้องจิตใส
โทร. : 080-454-6498
Email : USA.P@FPH.TU.AC.TH