คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 0 2564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

ติดต่อเรา

17/10/2016

ที่อยู่ติดต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

ติดต่อเรา

 

หน่วยงานภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

๑.

สำนักงานคณบดี

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๐๐, ๗๔๐๑

๒.

เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๐๙

๓.

งานบริหารสำนักงาน

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๑๐, ๗๔๑๑

๔.

งานบริการการศึกษา

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๒๐, ๗๔๒๑

๕.

งานคลังและพัสดุ

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๑๕, ๗๔๑๖

๖.

งานวิจัยและบริการวิชาการ

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๒๕

๗.

งานยุทธศาสตร์เเละประกันคุณภาพการศึกษา

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๔๒
๘.

งานกิจการนักศึกษาเเละศิลปวัฒนธรรม

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๒๖
๙. 

งานห้องปฏิบัติการ

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๓๓, ๗๔๓๕
๑๐. 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

(๐๒) ๙๘๖-๙๒๑๓-๙ ต่อ ๗๔๓๑

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ติดต่อ

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

        อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

        จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

 

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

        โทรศัพท์: (๐๒) ๙๘๖-๙๒๑๓-๙ ต่อ ๗๔๑๐-๑๑

        โทรสาร: (๐๒) ๕๑๖-๒๗๐๘

 

E-Mail

           fph.tu.ac@gmail.com

 

 

 

แผนที่เส้นทางการเดินทางมายัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต <<<

 

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 
รูปประกอบเนื้อหา

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: +66 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: +66 (02) 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: +66 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
20
Yesterday
307
This Month
2,803
Last Month
5,432
This Year
30,082
Last Year
31,293