คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

ติดต่อเรา

17/10/2016

ที่อยู่ติดต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

ติดต่อเรา

 

หน่วยงานภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

๑.

สำนักงานคณบดี

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๐๐, ๗๔๐๑

๒.

เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๐๙

๓.

งานบริหารสำนักงาน

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๑๐, ๗๔๑๑

๔.

งานบริการการศึกษา

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๒๐, ๗๔๒๑

๕.

งานคลังและพัสดุ

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๑๕, ๗๔๑๖

๖.

งานวิจัยและบริการวิชาการ

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๒๕

๗.

งานยุทธศาสตร์เเละประกันคุณภาพการศึกษา

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๔๒
๘.

งานกิจการนักศึกษาเเละศิลปวัฒนธรรม

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๒๖
๙. 

งานห้องปฏิบัติการ

(๐๒) ๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๗๔๓๓, ๗๔๓๕
๑๐. 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

(๐๒) ๙๘๖-๙๒๑๓-๙ ต่อ ๗๔๓๑

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ติดต่อ

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

        อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

        จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

 

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

        โทรศัพท์: (๐๒) ๙๘๖-๙๒๑๓-๙ ต่อ ๗๔๑๐-๑๑

        โทรสาร: (๐๒) ๕๑๖-๒๗๐๘

 

E-Mail

           fph.tu.ac@gmail.com

 

 

 

แผนที่เส้นทางการเดินทางมายัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต <<<

 

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 
รูปประกอบเนื้อหา

แนะนำ


facebook
FPH Thammasat

facebook
Technical Services Center,
FPH Thammasat

facebook
FPH Thammasat International

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

Office: +66 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

Fax: +66 (02) 516-2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
96
Yesterday
187
This Month
3,194
Last Month
4,093
This Year
15,131
Last Year
31,293