คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

บริการตรวจประเมินทางสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

08/11/2016

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะฯ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานต่างๆ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะฯ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบกิจการ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ในเรื่องการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอาทิ เช่น ความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง สารเคมี ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ทำงานโดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อันจะทำให้เกิดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนของโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการทำงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้ดำเนินการในด้านการให้คำปรึกษา และบริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รายละเอียดเเละแบบฟอร์มการขอตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม >>> ดาวน์โหลด

หากท่านสนใจสามารถติดต่อได้ที่

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวัน และเวลาราชการ
หรือโทร. 0-2986-9213-9 ต่อ 7425 หรือ e-mail: pisamai28@gmail.comแนะนำ


facebook
FPH Thammasat

facebook
Technical Services Center,
FPH Thammasat

facebook
FPH Thammasat International

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

Office: +66 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

Fax: +66 (02) 516-2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: +66 05-423-7999 ต่อ 5601-2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
55
Yesterday
102
This Month
4,298
Last Month
5,139
This Year
26,145
Last Year
31,293