Thammasat University คณะธรรมศาสตร์ สาธารณะสุข
Menu

tel : 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

นักบริหารอนามัยสิ่งเเวดล้อมเเละส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.) รุ่นที่ 2

Module 1 การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ

     
     
     
     
     
     
     

 

Module 2 การแนะนำหลักสูตรและวิเคราะห์สมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม

     
     
     
     
     
     

Module 3 การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการ

Module 4 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพในยุคการพัฒนาที่ยั่งยืน

Module 5 การกำหนดนโยบายและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

Module 6 ผู้นำในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพกับการอำนวยความยุติธรรม

 แนะนำ


facebook
FPH Thammasat

facebook
Technical Services Center,
FPH Thammasat

facebook
FPH Thammasat International

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

Thammasat University
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

Office: +66 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

Fax: +66 (02) 516-2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
25
Yesterday
66
This Month
1,872
Last Month
3,095
This Year
17,033
Last Year
3,830