คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์รังสิต(รอบ 2)เเละศูนย์ลำปาง 

28/11/2017

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ_สม.ศูนย์รังสิต_ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2.)

 - 1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 2561

        1.1 ตัวอย่างการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

 - 2. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) รหัส 61

 ***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สม.ลำปาง 2561

 

เอกสารการสมัคร ศูนย์รังสิต                                                                                    เอกสารการสมัคร ศูนย์ลำปาง
1_1_ประกาศรับสมัคร หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์รังสิต (รอบที่ 2) ฉบับสมบูรณ์ 1_ประกาศรับสมัคร หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์ลำปาง
2_ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ (รอบที่ 2) 2_ปฏิทินการรับสมัคร หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์ลำปาง
3_ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์รังสิต (รอบที่ 2) 3_ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์ลำปาง
4_หนังสือรับรองการทำงาน หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์รังสิต 4_หนังสือรับรองการทำงาน หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์ลำปาง
5_แบบเสนอหัวข้องานวิจัยที่สนใจ หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์รังสิต 5_แบบเสนอหัวข้องานวิจัยที่สนใจ หลักสูตร สม. มธ.ศูนย์ลำปาง


ไฟล์ดาวโหลด (Download) Icon

goto Page

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
8
Yesterday
142
This Month
3,217
Last Month
5,432
This Year
30,496
Last Year
31,293