คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

ผลงานเพื่อสังคมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการคัดเลือกและรับทุนจาก Editor’s bar และ สสส. ให้ดำเนินโครงการ "รหัสลับทางเท้า ก้าวไปด้วยกัน"

01/06/2018

ผลงานเพื่อสังคมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการคัดเลือกและรับทุนจาก Editor’s bar และ สสส. ให้ดำเนินโครงการ "รหัสลับทางเท้า ก้าวไปด้วยกัน"

กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการและการออกแบบปกสมุด Braille Block เพื่อทางเดินที่เป็นของทุกคนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สนับสนุนโดย
สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth Editors' barติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
75
Yesterday
145
This Month
2,669
Last Month
5,371
This Year
40,152
Last Year
31,293