Loading...

แบ่งตามหมวด

7 กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ควรต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 [4 languages]

                         
               ดาวน์โหลด คลิก                                                                        ดาวน์โหลด คลิก 

 

                         
               ดาวน์โหลด คลิก                                                                        ดาวน์โหลด คลิก 

 

Antigen Test Kit & Antibody Test Kit ต่างกันอย่างไร? [5 LANGUAGES]

          

                   ดูข้อมูล คลิก                                                              ดูข้อมูล คลิก 

          

                   ดูข้อมูล คลิก                                                              ดูข้อมูล คลิก 

                   ดูข้อมูล คลิก      

Social Media

 ​

 
ดาวน์โหลด  คลิกดาวน์โหลด  คลิก

 

 

 
ดาวน์โหลด  คลิก 

What is COVID-19 Vaccine? [5 languages]

                         
               ดาวน์โหลด คลิก                                                                       ดาวน์โหลด คลิก

 

                         
               ดาวน์โหลด คลิก                                                                       ดาวน์โหลด คลิก 

 


               ดาวน์โหลด คลิก  

กักตัว 14 วันอย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน [4 LANGUAGES]

          

                  ดาวน์โหลด คลิก                                                        ดาวน์โหลด คลิก 

          

                  ดาวน์โหลด คลิก                                                         ดาวน์โหลด คลิก              

                      

ข้อควรรู้ การใช้ Internet


ดาวน์โหลด  คลิก

 

 

ข้อควรรู้ เรื่องยา

ดาวน์โหลด  คลิกดาวน์โหลด  คลิก

 

คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการไอ และหายใจลำบาก [4 LANGUAGES]

           
                    ดาวน์โหลด คลิก                                                        ดาวน์โหลด คลิก  

           

                    ดาวน์โหลด คลิก                                                        ดาวน์โหลด คลิก  

 

คุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้หรือป่าว?

 

 
 ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด คลิก

 

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด คลิก
คู่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)


                   ดูข้อมูล คลิก 

ดาวน์โหลด หรือแชร์คู่มือ ได้จาก Link : http://ssss.network/rnzwu

คู่มือการกักตัว สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉบับประชาชน


                   ดูข้อมูล คลิก

คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่มหาวิทยาลัยปลอดภัย
จากเหตุการณ์โรงงานซอยกิ่งแก้ว 21 ระเบิด เราจะดูแลป้องกันสุขภาพอย่างไร

           
                  ดาวน์โหลด  คลิก                                                        ดาวน์โหลด  คลิก  

 

           
                  ดาวน์โหลด  คลิก                                                        ดาวน์โหลด  คลิก  

ทาน...อย่างไรให้ปลอดภัย
 ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด คลิก

 

 
ดาวน์โหลด คลิก 
ป้องกันฝุ่นละออง PM2.5

 

ดาวน์โหลด  คลิกดาวน์โหลด  คลิก

 

 

ดาวน์โหลด  คลิก ดาวน์โหลด  คลิก
ป้องกันอัคคีภัย
ดาวน์โหลด  คลิกดาวน์โหลด  คลิก

 

 

ดาวน์โหลด  คลิกดาวน์โหลด  คลิก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปแช่เเข็งฯ

 

 
ดาวน์โหลด คลิก ดาวน์โหลด คลิก

 

พฤติกรรมการใช้ยาฮอร์โมน ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลด  คลิกดาวน์โหลด  คลิก

 

ดาวน์โหลด  คลิกดาวน์โหลด  คลิก


ดาวน์โหลด  คลิกดาวน์โหลด  คลิก

 
ดาวน์โหลด  คลิก 
วัคซีนควรเข้าใจก่อนฉีด [2 LANGUAGES]

          
                 ดาวน์โหลด คลิก                                                           ดาวน์โหลด คลิก   

           
                 ดาวน์โหลด คลิก                                                           ดาวน์โหลด คลิก   

          
                 ดาวน์โหลด คลิก                                                           ดาวน์โหลด คลิก   

          
                 ดาวน์โหลด คลิก                                                           ดาวน์โหลด คลิก   

          
                 ดาวน์โหลด คลิก                                                           ดาวน์โหลด คลิก   

          
                 ดาวน์โหลด คลิก                                                           ดาวน์โหลด คลิก   

 

วิธีการตรวจ COVID-19 ด้วยตนเอง ด้วยชุดทดสอบแอนติเจน Antigen Test Kit [2 LANGUAGES]

          
                   ดาวน์โหลด คลิก                                                           ดาวน์โหลด คลิก    

          
                   ดาวน์โหลด คลิก                                                           ดาวน์โหลด คลิก    

สุขภาวะผู้หญิงชาติพันธ์ุ จ.เชียงราย

สุขภาวะผู้หญิงชาติพันธ์ุ จ.เชียงใหม่

สุขภาวะผู้หญิงชาติพันธ์ุ จ.แม่ฮ่องสอน

อันตรายจากการสูบบุหรี่

 

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด คลิก

 


 
ดาวน์โหลด คลิก 
เทศกาลสงกรานต์

 

ดาวน์โหลด  คลิกดาวน์โหลด  คลิก
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรธรรมศาสตร์ที่ติดเชื้อ COVID-19

                  ดาวน์โหลด คลิก

โรคซึมเศร้า / การจัดการความเครียด

 

 
ดาวน์โหลด  คลิก 

 

 

 

ดาวน์โหลด  คลิกดาวน์โหลด  คลิก

 

 

ดาวน์โหลด  คลิกดาวน์โหลด  คลิก
โรคติดต่อหน้าฝน และช่วงน้ำท่วม
ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด คลิก

 

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด คลิก

 

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด คลิก

 

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด คลิก
โรคที่เกิดจากการทำงาน

 

ดาวน์โหลด  คลิกดาวน์โหลด  คลิก

ดาวน์โหลด  คลิกดาวน์โหลด  คลิก
โรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลด คลิก

 

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด คลิก
โรคอื่นๆ

 


 


 

ดาวน์โหลด  คลิกดาวน์โหลด  คลิก

 


ดาวน์โหลด  คลิกดาวน์โหลด  คลิก

 

ดาวน์โหลด  คลิกดาวน์โหลด  คลิก


ดาวน์โหลด  คลิกดาวน์โหลด  คลิก

 

โรคเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก เหงือกและฟัน
 ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด คลิก