Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเข้าร่วม หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ขยายเวลารับสมัครถึง 23 ก.ค. 2564
สมัครเข้าร่วมอบรม คลิก!

MORE DETAIL
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
MORE DETAIL

BUSINESS UNIT

บริการตรวจประเมินทางสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
MORE DETAIL
บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
MORE DETAIL
บริการฝึกอบรม (ด้านความปลอดภัยและสิ่งเเวดล้อม)
MORE DETAIL
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรที่สนใจผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิก ลงทะเบียนเข้าอบรม (ด้านล่าง)

2. ระบบจะส่งอีเมล์สำเนาข้อมูลไปยังอีเมล์ที่ให้ไว้
3. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีคณะฯ
4. อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน โดยคลิก แก้ไขการตอบกลับ ในอีเมล์สำเนาข้อมูลที่ได้รับ

งานบริการวิชาการ

สื่อความรู้ COVID-19
MORE DETAIL
สื่อวิชาการชี้นำสังคม
MORE DETAIL
แหล่งรวมสื่อวิดีโอ
MORE DETAIL