Loading...

กำลังเปิดรับสมัคร

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
MORE DETAIL

Business Unit

บริการตรวจประเมินทางสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
MORE DETAIL
บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
MORE DETAIL
บริการฝึกอบรม (ด้านความปลอดภัยและสิ่งเเวดล้อม)
MORE DETAIL

ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรที่สนใจผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิก ลงทะเบียนเข้าอบรม (ด้านล่าง)

2. ระบบจะส่งอีเมล์สำเนาข้อมูลไปยังอีเมล์ที่ให้ไว้
3. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีคณะฯ
4. อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน โดยคลิก แก้ไขการตอบกลับ ในอีเมล์สำเนาข้อมูลที่ได้รับ