Loading...

การร่วมงาน/กิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19 สิงหาคม 2562 - งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี    >> คลิก

15 สิงหาคม 2562 - งานสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบปีที่ 57   >> คลิก

9 สิงหาคม 2562 - งานวางพานพุ่มวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  >> คลิก

26 กรกฎาคม 2562 - งานวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” >> คลิก

24 กรกฎาคม 2562 - พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 >> คลิก

28 มิถุนายน 2562 - งานวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง >> คลิก

27 มิถุนายน 2562 - งานทำบุญตักบาตรในงานสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบปีที่ 85 >> คลิก

17 มิถุนายน 2562 - วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเอเซียตะวันออกศึกษาฯ ครบรอบ 35 ปี >> คลิก

31 พฤษภาคม 2562 - พิธีวางพานพุ่มวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >> คลิก

27 พฤษภาคม 2562 - ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร >> คลิก

21 พฤษภาคม 2562 - พิธีเปิดอาคารบุญชูปณิธาน >> คลิก

11 พฤษภาคม 2562 - งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562 >> คลิก

วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

(23 ปี แห่งการสถาปนา)

รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดี พร้อมด้วย ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล และ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาคณบดี อีกทั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ (23 ปี แห่งการสถาปนา) ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดูภาพบรรยากาศ คลิก


วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบ 54 ปี ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดูภาพบรรยากาศ คลิก  


วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ตัวแทนเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และร่วมพิธีเปิดโครงการปันน้ำใจให้รักจากชาวธรรมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดูภาพบรรยากาศ คลิก