Loading...

2564 : การร่วมงาน/กิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- พฤษภาคม -

6 พฤษภาคม 2564 -  ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ณ ชุมชนคลองเตย   >> คลิก    
4 พฤษภาคม 2564 -  ร่วมให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก 3,000 ราย    >> คลิก    

- เมษายน -

5 เมษายน 2564 -  งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2564   >> คลิก    

- มีนาคม -

31 มีนาคม 2564 -  งานครบรอบ 35 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.    >> คลิก    

19 มีนาคม 2564 -  งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 31 ปี    >> คลิก    

2563 : การร่วมงาน/กิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - ธันวาคม -

4 ธันวาคม 2563 -  งานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  >> คลิก    

 - พฤศจิกายน -

28 พฤศจิกายน 2563 -  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา   >> คลิก    

 - ตุลาคม -

21 ตุลาคม 2563 -  พิธีวางพานพุ่ม "สัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจำปี 2563"   >> คลิก    

 - กันยายน -

24 กันยายน 2563 -  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” เนื่องใน “วันมหิดล”    >> คลิก    

 - สิงหาคม -

11 สิงหาคม 2563 -  พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวโรกาศวันคล้าย "วันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563"    >> คลิก    

 - กรกฎาคม -

24 กรกฎาคม 2563 -  พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    >> คลิก    

23 กรกฎาคม 2563 -  วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 86    >> คลิก    

- กุมภาพันธ์ -

21 กุมภาพันธ์ 2563 -  วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี    >> คลิก    

17 กุมภาพันธ์ 2563 -  วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบ 55 ปี   >> คลิก    

2562 : การร่วมงาน/กิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ธันวาคม -

3 ธันวาคม 2562 -  พิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติ     >> คลิก  

- พฤศจิกายน -

28 พฤศจิกายน 2562 -  ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ครบรอบ 7 ปี     >> คลิก  

25 พฤศจิกายน 2562 - โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศ     >> คลิก  

20 พฤศจิกายน 2562 - วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562     >> คลิก  

6-7 พฤศจิกายน 2562 - Open House 2019     >> คลิก  


- ตุลาคม -

29 ตุลาคม 2562 - ร่วมงาน ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง     >> คลิก  

21 ตุลาคม 2562 - พิธีวางพานพุ่มในงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจำปี 2562     >> คลิก  

10 ตุลาคม 2562 - คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา ปีที่ 2    >> คลิก 

- กันยายน -

26 กันยายน 2562 - ธรรมศาสตร์แบ่งปั่นน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ    >> คลิก 

24 กันยายน 2562 - วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย" เนื่องในวันมหิดล    >> คลิก 

18 กันยายน 2562 - ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “ความพร้อมในการรับมือ การระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่?”    >> คลิก  

12 กันยายน 2562 - พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562    >> คลิก 

6 กันยายน 2562 - การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน (ครั้งที่ 21)    >> คลิก

- สิงหาคม -

19 สิงหาคม 2562 - งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี    >> คลิก

15 สิงหาคม 2562 - งานสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบปีที่ 57   >> คลิก

9 สิงหาคม 2562 - งานวางพานพุ่มวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  >> คลิก 

- กรกฎาคม -

26 กรกฎาคม 2562 - งานวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” >> คลิก

24 กรกฎาคม 2562 - พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 >> คลิก

- มิถุนายน -

28 มิถุนายน 2562 - งานวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง >> คลิก

27 มิถุนายน 2562 - งานทำบุญตักบาตรในงานสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบปีที่ 85 >> คลิก

17 มิถุนายน 2562 - วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเอเซียตะวันออกศึกษาฯ ครบรอบ 35 ปี >> คลิก 

- พฤษภาคม -

31 พฤษภาคม 2562 - พิธีวางพานพุ่มวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >> คลิก

27 พฤษภาคม 2562 - ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร >> คลิก

21 พฤษภาคม 2562 - พิธีเปิดอาคารบุญชูปณิธาน >> คลิก

11 พฤษภาคม 2562 - งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562 >> คลิก