Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการผู้สูงอายุระดับชาติ วิถีใหม่ สังคมสูงวัย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563

MORE DETAIL
รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ศูนย์รังสิต รอบที่ 1/2564

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 1 มี.ค. 2564
   - ดาวน์โหลด ใบสมัคร
   - หรือ สมัครออนไลน์ คลิก 

MORE DETAIL
2nd Announcement :: Prison Health Research Scholarship Program.

 Now available for graduate students. Apply now - November 30, 2020 ...

MORE DETAIL
ประกาศรับสมัครงาน

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(รังสิต)
-ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ลำปาง) - 30 พ.ย. 63

MORE DETAIL

 

ในวาระโอกาสที่เฉลิมฉลองการครบรอบปีที่ 15
แห่งการสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภายใต้แนวคิด

 

15 ปี สาธารณสุขธรรมศาสตร์

Healthy Society Changemakers

พัฒนา : สร้างสรรค์ : มุ่งเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ

 

 

เพราะสาธารณสุขแห่งธรรม คือ สาธารณสุขเพื่อสังคม

 

 

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA (SHE & En) รุ่นที่ 2
MORE DETAIL
แผนการจัดอบรม ประจำปีพ.ศ. 2563

Public Training และ In-House Training ...

MORE DETAIL
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
MORE DETAIL

คลังความรู้

แหล่งรวมสื่อวิดีโอ
MORE DETAIL
สื่อวิชาการชี้นำสังคม
MORE DETAIL
ดาวน์โหลด Logo และ Template
MORE DETAIL
ผลงานนักศึกษาและศิษย์เก่า
MORE DETAIL
2563 : การร่วมงาน/กิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MORE DETAIL
2563 : การจัดกิจกรรม/โครงการของคณะฯ
MORE DETAIL

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ภายใต้เเนวคิด "GREATS PEOPLE GREATS CAMPUSES"

ถาม-ตอบ และข้อร้องเรียน
MORE DETAIL