Loading...

การรับสมัครเข้าศึกษา

รับสมัคร TCAS 2563 :: รอบ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2563

MORE DETAIL
TCAS2563 :: รอบ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาส่งเอกสาร ตามที่เกณฑ์กำหนดภายในวันที่ 11 พ.ค. 2563...

MORE DETAIL
เปิดรับสมัคร ปริญญาโท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ตั้งเเต่บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2563 ...

MORE DETAIL

วิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติคุณ พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุข เนื่องในโอกาสพระราชทานวโรกาสให้สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยพระปรีชาสามารถและราชหฤทัยอันเต็มเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อการสาธารณสุขด้านต่างๆ อันโยงใยมาสู่พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของราษฎร ตลอดจนทรงแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างประหยัด เรียบง่าย ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ อีกทั้งเป็นเกียรติและสิริมงคลอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 เทรนด์ชีวิตวิถีใหม่ของประชาคมสาธารณสุขศาสตร์ ธรรมศาสตร์
MORE DETAIL
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนา การจัดการความรู้ ประเด็น "COVID-19" (ออนไลน์)

EP.8 : NDCs Post-COVID-19 จะเกิดอะไรขึ้นกับโรคเรื้อรังหลังการระบาดของ COVID-19 และจะจัดการอย่างไร? ...

MORE DETAIL
Prison Health Research Scholarship Program

 Now available for graduate students. Apply now - May 31, 2020 ...

MORE DETAIL
ประกาศรับสมัครงาน

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ตำแแหน่งอาจารย์ (ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ)
-รับสมัคร อาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยฯ
วันนี้ - 31 พ.ค. 63

MORE DETAIL
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA (SHE & En) รุ่นที่ 2
MORE DETAIL
แผนการจัดอบรม ประจำปีพ.ศ. 2563

Public Training และ In-House Training ...

MORE DETAIL

คณะสาธารณสุขศาสตร์
เพื่อสังคม

ปณิธาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
MORE DETAIL

คลังความรู้

สื่อวิชาการชี้นำสังคม
MORE DETAIL
ดาวน์โหลด Logo และ Template
MORE DETAIL
ผลงานอาจารย์
MORE DETAIL
ผลงานนักศึกษาและศิษย์เก่า
MORE DETAIL
2562 : การร่วมงาน/กิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MORE DETAIL
2562 : การจัดกิจกรรม/โครงการของคณะฯ
MORE DETAIL

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ภายใต้เเนวคิด "GREATS PEOPLE GREATS CAMPUSES"

ถาม-ตอบ และข้อร้องเรียน
MORE DETAIL