Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำภาคการศึกษา 2/2563

 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 13 ทุน
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ม.ค. 2564

MORE DETAIL
คู่มือการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams และ Google Meet
MORE DETAIL
รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ศูนย์รังสิต รอบที่ 1/2564

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 1 มี.ค. 2564
   - ดาวน์โหลด ใบสมัคร
   - หรือ สมัครออนไลน์ คลิก 

MORE DETAIL
ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา ประจำศูนย์ลำปาง บัดนี้ - 15 มีนาคม 2564

ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ลำปาง) บัดนี้ - 20 ม.ค. 2564

MORE DETAIL
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA (SHE & En) รุ่นที่ 2
MORE DETAIL
แผนการจัดอบรม ประจำปีพ.ศ. 2563

Public Training และ In-House Training ...

MORE DETAIL
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
MORE DETAIL

คลังความรู้

แหล่งรวมสื่อวิดีโอ
MORE DETAIL
สื่อวิชาการชี้นำสังคม
MORE DETAIL
ดาวน์โหลด Logo และ Template
MORE DETAIL
ผลงานนักศึกษาและศิษย์เก่า
MORE DETAIL
2563 : การร่วมงาน/กิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MORE DETAIL
2563 : การจัดกิจกรรม/โครงการของคณะฯ
MORE DETAIL

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ภายใต้เเนวคิด "GREATS PEOPLE GREATS CAMPUSES"

ถาม-ตอบ และข้อร้องเรียน
MORE DETAIL