Loading...

รับสมัครงาน

 🔶รับสมัครอาจารย์

-  ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
   ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
   ระดับวุฒิปริญญาโท
   
ครั้งที่ 2/2564 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ลำปาง)
   จำนวน 1 อัตรา 
   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30  กันยายน 2564

   ประกาศรับสมัคร    |    ใบสมัคร   |   ข้อบังคับ มธ.