Loading...

รับสมัครงาน

🔶ประกาศรับสมัครบุคคล  เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ครั้งที่ 3/2562 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง)
   จำนวน 1 อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง ปริญญาโท เดือนละ 27,130 บาท ปริญญาเอก 35,700 บาท
   รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2562
   ประกาศรับสมัคร   |    ใบสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์การรับสมัคร 


-  ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา 
   อัตราค่าจ้าง เดือนละ 20,250 บาท
   จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง
   รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 สิงหาคม 2562
   ประกาศรับสมัคร   |    ปิดรับสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์การรับสมัคร 


 

 🔶ประกาศรายชื่อ  ผู้มีสิทธิ์สอบ

-  ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา
   เข้ารับการสอบคัดเลือก (ส่วนข้อเขียน) 
   ในวันพฤหัสบดีที่  5 กันยายน 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
   ณ อาคารบุญชูปณิธาน ห้อง 7201 ชั้น 2 มธ.ศูนย์ลำปาง
   ประกาศรายชื่อ   |    

   เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
   ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.
   ณ ห้องประชุม 1308 ชั้น 3 อาคารศิรินธรารัตน์ มธ.ศูนย์ลำปาง
   ประกาศรายชื่อ   | 


 


🔶ประกาศผลการคัดเลือก  เพื่อบรรจุและเเต่งตั้ง

-  ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา 
   ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเเจ้งความจำนงเข้าปฏิบัติงาน 
   ตั้งแต่ วันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2562  
   ณ สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารบุญชูปณิธาน ชั้น 1 มธ.ศูนย์ลำปาง
   ประกาศรายชื่อ   |


 -  ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   ครั้งที่ 2/2562
   ประกาศผลการคัดเลือก   |


-  ตำเเหน่ง นักวิทยาศาสตร์
   ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเเจ้งความจำนงเข้าปฏิบัติงาน 
   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2562  
   ณ สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 มธ.ศูนย์รังสิต
   หรือ สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารบุญชูปณิธาน ชั้น 1 มธ.ศูนย์ลำปาง
   ประกาศรายชื่อ   |


 

 

 

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศให้คณาจารย์ เริ่มทดลองใช้งานระบบ ... อ่านต่อ

กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด คลิก

คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่มหาวิทยาลัยปลอดภัย
นโยบายด้านความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... อ่านต่อ