Loading...

รับสมัครงาน

🔶ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยงาน   

-  ตำเเหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
   จำนวน 1 อัตรา
   ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์รังสิต 
   อัตราค่าจ้าง วันละ 500 บาท
   รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 พฤศจิกายน 2562
   ประกาศรับสมัคร   |    ปิดรับสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.   


 

🔶ประกาศรับสมัครบุคคล  เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ครั้งที่ 3/2562 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง)
   จำนวน 1 อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง ปริญญาเอก 35,700 บาท
   ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 พฤศจิกายน 2562
   ประกาศรับสมัคร   |    ปิดรับสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์การรับสมัคร 


 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศให้คณาจารย์ เริ่มทดลองใช้งานระบบ ... อ่านต่อ

กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด คลิก

คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่มหาวิทยาลัยปลอดภัย
นโยบายด้านความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... อ่านต่อ