Loading...

รับสมัครงาน

  🔶รับสมัครพนักงาน  

   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   ครั้งที่ 2/2565 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ลำปาง)

   ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา
   จำนวน 1 อัตรา

   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาตรี เดือนละ 21,250 บาท
 

   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  31 ตุลาคม 2565

    📌 ประกาศรับสมัคร    |    สมัครทางออนไลน์ / ดาวน์โหลดใบสมัคร     |   ข้อบังคับ มธ.  


 

  🔶รับสมัครอาจารย์  

   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
   ครั้งที่ 4/2565 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต)

   ตำเเหน่ง อาจารย์ (ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
   จำนวน 1 อัตรา

   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาโท เดือนละ 28,630 บาท
   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาเอก เดือนละ 41,000 บาท 
 
   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  31 ตุลาคม 2565 

    📌 ประกาศรับสมัคร    |    ดาวน์โหลดใบสมัคร     |   ข้อบังคับ มธ.  

 

 

   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
   ครั้งที่ 3/2565 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต)

   ตำเเหน่ง อาจารย์ (ด้านระบาดวิทยา หรือ ด้านสุขภาพโลก)
   จำนวน 1 อัตรา

   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาโท เดือนละ 28,630 บาท
   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาเอก เดือนละ 41,000 บาท
 
   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2565

    📌 ประกาศรับสมัคร    |    ปิดรับสมัคร     |   ข้อบังคับ มธ.  

   📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาจารย์ (ด้านระบาดวิทยา หรือ ด้านสุขภาพโลก)  >>  คลิก