Loading...

รับสมัครงาน

  🔶  รับสมัครอาจารย์  

   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
   ครั้งที่ 1/2566 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต)

   ตำเเหน่ง อาจารย์
   จำนวน 1 อัตรา

   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านบริหารสาธารณสุข หรือด้านนโยบายสาธารณสุข หรือ ด้านสุขภาพโลก หรือด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
   2. มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
   3. มีความสนใจในด้านทางด้านบริหารสาธารณสุข หรือด้านนโยบายสาธารณสุข หรือด้านสุขภาพโลก หรือด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข


   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาเอก เดือนละ 41,000 บาท 
   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาโท เดือนละ 28,630 บาท 
 

   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  28 กุมภาพันธ์ 2566

    📌 ประกาศรับสมัคร    |    ดาวน์โหลด ใบสมัคร     |   ข้อบังคับ มธ.