Loading...

รับสมัครงาน

 

   🔶 รับสมัครอาจารย์ด้านบริหารสาธารณสุข

   ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
   ครั้งที่ 1/2567 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต)

   ตำเเหน่ง ด้านบริหารสาธารณสุข
   จำนวน 1 อัตรา

   อัตราค่าจ้าง เดือนละ 41,000 บาท 
 

   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2567

    📌 ประกาศรับสมัคร    |     ดาวน์โหลด ใบสมัคร   |    ข้อบังคับ มธ.    

 

 
 

 

 

 

   🔶 รับสมัครอาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์

   ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
   ครั้งที่ 2/2567 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต)

   ตำเเหน่ง ด้านสาธารณสุขศาสตร์
   จำนวน 1 อัตรา

   อัตราค่าจ้าง เดือนละ 41,000 บาท 
 

   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2567

    📌 ประกาศรับสมัคร    |     ดาวน์โหลด ใบสมัคร   |    ข้อบังคับ มธ.