Loading...

รับสมัครงาน

 🔶รับสมัครอาจารย์ 

 

-  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
   ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา
   
ครั้งที่ 1/2564 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง)
   จำนวน 1 อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง เดือนละ 21,250 บาท
   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15  มีนาคม 2564

   ประกาศรับสมัคร   |    ใบสมัคร     |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์การรับสมัคร       

 

-  ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ครั้งที่ 3/2562 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง)
   จำนวน 1 อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก 41,000 บาท
   ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20  มกราคม 2564

   ประกาศรับสมัคร   |    ปิดรับสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์การรับสมัคร   

 

-  ประกาศรับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
   ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา
   
ครั้งที่ 1/2563 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง)
   จำนวน 1 อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง เดือนละ 21,250 บาท
   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30  ธันวาคม 2563

   ประกาศรับสมัคร   |    เเนบท้ายประกาศ     |    ปิดรับสมัคร     |   ข้อบังคับ มธ.      


 

 

 🔶ประกาศรายชื่อ 

   รับสมัคร ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ครั้งที่ 2/2563 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์รังสิต)
   จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก 41,000 บาท
   ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15  ตุลาคม 2563 

    ประกาศรับสมัคร   |    ปิดรับสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์การรับสมัคร 


           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำเเหน่งอาจารย์ (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต)  
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำเเหน่งอาจารย์ (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต) (เพิ่มเติม)
           ตารางการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำเเหน่งอาจารย์  

           ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์รังสิต)