Loading...

รับสมัครงาน

🔶ประกาศรับสมัครบุคคล  เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   อัตราค่าจ้าง ปริญญาโท เดือนละ 27,130 บาท ปริญญาเอก 35,700 บาท
   จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง
   รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2562
   ประกาศรับสมัคร   |    ปิดรับสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์การรับสมัคร 


-  ตำเเหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 
   อัตราค่าจ้าง เดือนละ 20,250 บาท
   จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง
   รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2562
   ประกาศรับสมัคร   |    ปิดรับสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์การรับสมัคร 


-  ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา 
   อัตราค่าจ้าง เดือนละ 20,250 บาท
   จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง
   รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 สิงหาคม 2562
   ประกาศรับสมัคร   |    ปิดรับสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์การรับสมัคร 


 

 🔶ประกาศรายชื่อ  ผู้มีสิทธิ์สอบ

-  ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา 
   เข้ารับการสอบคัดเลือก (ส่วนข้อเขียน) 
   ในวันพฤหัสบดีที่  5 กันยายน 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
   ณ อาคารบุญชูปณิธาน ห้อง 7201 ชั้น 2 มธ.ศูนย์ลำปาง
   ประกาศรายชื่อ   |    

   เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
   ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.
   ณ ห้องประชุม 1308 ชั้น 3 อาคารศิรินธรารัตน์ มธ.ศูนย์ลำปาง
   ประกาศรายชื่อ   | 


-  ตำเเหน่ง นักวิทยาศาสตร์
   เข้ารับการคัดเลือก (ส่วนข้อเขียน)
   ในวันศุกร์ที่ 16  สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
   ณ ห้อง 7314 อาคารบุญชูปณิธาน ชั้น 3 มธ.ศูนย์ลำปาง
   ประกาศรายชื่อ   |

   เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
   ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.
   ณ ห้อง 7201 อาคารบุญชูปณิธาน ชั้น 2 มธ.ศูนย์ลำปาง
   ประกาศรายชื่อ   | 


-  ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ทดสอบจิตวิทยา
   (ชำระค่าธรรมเนียมสอบคนละ 500 บาท)
   ในวันจันทร์ที่ 19  สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 11.30 น. 
   ณ งานบริการสังคม ชั้น 3 คณะเเพทยศาสตร์ อาคารคุณากร มธ.ศูนย์รังสิต 
   ทดสอบสอนและสอบสัมภาษณ์
   ในวันศุกร์ที่ 13  กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 14.30 น. 
   ณ ห้องประชุม 1024 อาคารปิยชาติ ชั้น 10 มธ.ศูนย์รังสิต 
   ประกาศรายชื่อ   | 


 

🔶ประกาศผลการคัดเลือก  เพื่อบรรจุและเเต่งตั้ง

-  ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ประกาศผลการคัดเลือก   |


-  ตำเเหน่ง นักวิทยาศาสตร์
   ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเเจ้งความจำนงเข้าปฏิบัติงาน 
   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2562  
   ณ สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 มธ.ศูนย์รังสิต
   หรือ สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารบุญชูปณิธาน ชั้น 1 มธ.ศูนย์ลำปาง
   ประกาศรายชื่อ   |


 

 

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศให้คณาจารย์ เริ่มทดลองใช้งานระบบ ... อ่านต่อ

กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด คลิก

คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่มหาวิทยาลัยปลอดภัย
นโยบายด้านความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... อ่านต่อ