Loading...

รับสมัครงาน

 🔶รับสมัครอาจารย์

-  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
   ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านบริหารสาธารณสุข 
   ระดับวุฒิปริญญาเอก
   
ครั้งที่ 1/2564 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต)
   จำนวน 1 อัตรา 
   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15  กรกฎาคม 2564

   ประกาศรับสมัคร    |    ดาวน์โหลดใบสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์การรับสมัคร       

 

 

 

🔶รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

 

-  ประกาศขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
   ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา
   
ครั้งที่ 1/2564 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ลำปาง)
   จำนวน 1 อัตรา 
   อัตราค่าจ้าง เดือนละ 21,250 บาท
   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30  เมษายน 2564

   ประกาศรับสมัคร    |   ปิดรับสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์การรับสมัคร       

 

    📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ลำปาง) >> คลิก
    📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ลำปาง) >> คลิก 
   📌ประกาศผลการคัดเลือก ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ลำปาง) >> คลิก