Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปริญญาตรี ศูนย์ลำปาง ขยายการรับสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 4.2 รับตรงอิสระ โครงการปกติ

ไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ!
รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่
ขยายการรับสมัคร บัดนี้ - 10 ก.ค. 2565

MORE DETAIL
เปิดรับสมัครสมาชิก! สมาคมสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สสมธ.)

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก 
คลิกที่นี่

MORE DETAIL
ศูนย์ฝึกอบรม

👉 ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ
ทั้ง Public Training และ In house Training
ได้ที่นี่

MORE DETAIL
ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัคร อาจารย์(ด้านอนามัยชุมชน) - 30 มิ.ย. 2565

MORE DETAIL

รับสมัครนักศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาสุขภาพโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดรับสมัครนักศึกษาสัญชาติไทยเพื่อรับทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียน ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ค. 2565

MORE DETAIL
ปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รอบที่ 3 ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร - 17 ก.ค. 2565

 

 

MORE DETAIL
ปริญญาโท ศูนย์ลำปาง

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
กำลังเปิดรับสมัคร - 27 มิ.ย. 2565

MORE DETAIL
เปิดรับสมัคร TCAS 2565 : รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

รับสมัครวันที่ 26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2565 เวลา 16.00 น.

MORE DETAIL
กิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon2021)
More Detail
ข่าวงานประชุมวิชาการ
MORE DETAIL
Business Unit

1. หลักสูตรฝึกอบรม คณะสาธารณสุขศาสตร์
2. หลักสูตรการอบรม (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ร่วมกับ สปสช.)

MORE DETAIL

คลังความรู้

สื่อความรู้ COVID-19
MORE DETAIL
แหล่งรวมสื่อวิดีโอ
MORE DETAIL
สื่อวิชาการชี้นำสังคม
MORE DETAIL
ดาวน์โหลด Logo และ Template
MORE DETAIL
2565 : การร่วมงาน/กิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MORE DETAIL
2565 : การจัดกิจกรรม/โครงการของคณะฯ
MORE DETAIL

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ภายใต้เเนวคิด "GREATS PEOPLE GREATS CAMPUSES"

ถาม-ตอบ และข้อร้องเรียน
MORE DETAIL